Księgowy · Doradca podatkowy · Prawnik

sprawdzimy Twoje dokumenty · zaksięgujemy zgodnie z przepisami · z wyprzedzeniem przekażemy kwoty podatków · terminowo złożymy deklaracje · będziemy w kontakcie z urzędami

Biuro rachunkowe 3 w 1

Artur M. Brzeziński, właściciel naszego biura rachunkowego, jest prawnikiem z wykształcenia, księgowym z doświadczenia oraz doradcą podatkowym z uprawnień.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (magister prawa), specjalizuje się w interpretacji przepisów prawa. Ukończył rachunkowość w Szkole Bankowej Banku Staropolskiego S.A. Po wejściu w życie ustawy o doradztwie podatkowych z 1996 r. otrzymał 30 kwietnia 1997 r. wpis warunkowy na listę doradców podatkowych, jako najmłodszy (lub jeden z najmłodszych) doradców podatkowych w Polsce. Wpis ten został następnie przekształcony we wpis ostateczny 28 lipca 1997 r.

Doradca podatkowy + prawnik + księgowy. Obecnie biuro rachunkowe może prowadzić każdy, warto zwracać uwagę na doświadczenie zawodowe i wykształcenie.

Nieprzerwanie od 1995 r.

Nasze biuro powstało w 1995 r. i od tamtej pory nieprzerwanie świadczy usługi księgowe i doradcze.

Po wejściu w życie ustawy o doradztwie podatkowych z 1996 r. biuro działało na podstawie otrzymanego 30 kwietnia 1997 r. wpisu warunkowego na listę doradców podatkowych. Wpis ten został następnie przekształcony we wpis ostateczny 28 lipca 1997 r. W maju 2007 r. jako jeden z dwóch losowo wybranych kaliskich doradców podatkowych Artur M. Brzeziński został skontrolowany przez Ministra Finansów na okoliczność faktycznego świadczenia usług doradztwa podatkowego w Kaliszu.

Zapraszamy do nowej siedziby biura w Kaliszu przy ul. Polnej 32.

Lista księgowań Klienta

Nasze biuro rachunkowe stara się organizować pracę w sposób nie tylko zapewniający sprawne wykonanie zadań, ale i działanie bezpieczne dla klienta.

Podstawowym narzędziem bezpieczeństwa jest w naszym biurze lista księgowań klienta. Jest to standaryzowana lista operacji gospodarczych klienta powiązana z opisem sposobu księgowania. W przypadkach skomplikowanych zawiera krótkie uzasadnienie rozwiązania. Lista jest przygotowana lub konsultowana z właścicielem biura.

Lista księgowań klienta zapewnia konsekwentne stosowanie przemyślanych księgowań. Jeżeli pojawia się operacja nie wymieniona na liście księgowań danego klienta, podlega ona ocenie. Dzięki temu każdy wpis w księdze jest przemyślaną decyzją.

Poziomy podział pracy

Nasze biuro rachunkowe odeszło od zwyczaju przyporządkowania określonego księgowego określonemu klientami. Praca została podzielona poziomo, tzn. pracownicy najmniej wykwalifikowani wprowadzają nazwę kontrahenta, daty z faktur itp., zaś osoby doświadczone dokonują wpisów do ksiąg i ewidencji podatkowych. Osoby kluczowe dla naszego biura rachunkowego przygotowują tzw. listę księgowań, dzięki której działania innych osób są ze sobą spójne.

Dzięki temu obniżamy koszty nie obniżając jakości.

Dodatkowo korzystamy z telepracy.

Księgowość przez Internet

Kluczową rolę w obsłudze naszych klientów spełnia nasze autorskie oprogramowanie, pozwalające na prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji VAT, składanie deklaracji podatkowych, plików JPK itd.

Wyniki księgowań oraz skany dowodów księgowych są dostępne dla naszych Klientów za pośrednictwem strony www.kpir.online.

Dzięki tak wygodnemu dostępowi nasi Klienci mogą sprawdzić przez Internet nie tylko księgowania i wyniki, mogą też wystawić faktury lub obejrzeć skany swoich faktury i dowodów księgowych.

Napisaliśmy oprogramowanie sami od początku do końca, zatem mamy pewność, że spełnia wymogi stawiane przez przepisy prawa oraz że jest wygodna dla nas i naszych Klientów.

Artur M. Brzeziński

Artur M. Brzeziński, właściciel naszego biura rachunkowego, jest prawnikiem z wykształcenia, księgowym z doświadczenia oraz doradcą podatkowym z uprawnień.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (magister prawa), specjalizuje się w interpretacji przepisów prawa. Ukończył rachunkowość w Szkole Bankowej Banku Staropolskiego S.A. Po wejściu w życie ustawy o doradztwie podatkowych z 1996 r. otrzymał 30 kwietnia 1997 r. wpis warunkowy na listę doradców podatkowych, jako najmłodszy (lub jeden z najmłodszych) doradców podatkowych w Polsce. Wpis ten został następnie przekształcony we wpis ostateczny 28 lipca 1997 r.

Artur m. Brzeziński specjalizuje się w interpretacji przepisów prawa podatkowego, podejmując się najtrudniejszych zadań. Podstawą rozstrzygnięć musi być według niego własne zdanie doradcy, a nie wyłącznie kopiowanie treści orzeczeń sądowych czy interpretacji organów podatkowych.

· negocjował kontrakty przejęciowe serwisów internetowych o kwocie jednostkowej przekraczającej 1 mln usd;

· opracowywał rozwiązania dla kadry menadżerskiej w branży internetowej przy kontraktach przekraczających 0,5 mln zł rocznie;

· prowadził wiele postępowań w/s dochodów ze źródeł nieujawnionych, napisał również pierwszy polski komentarz dotyczący opodatkowania prostytucji;

· od wielu lat przygotowuje opinie klasyfikacyjne PKWiU, PKD, KŚT, PKOB itd. (zgodnie z przepisami GUS nie może tego zrobić za podatnika);

· zna praktyczne aspekty działalności internetowej - od systemów płatności poprzez Google AdSense i AdWords po regulaminy i nietypowe rozwiązania;

· jest autorem pierwszego polskiego poradnika nt. opodatkowania ehandlu oraz sprzedaży na Allegro.pl (opublikowany na PIT.pl już w roku 2005);

· na zlecenie Allegro.pl prowadził pierwsze w Polsce wykłady na temat opodatkowania sprzedaży na Allegro - już w latach 2005-6;

· dobrze zna zagadnienia kontraktów menadżerskich, klauzul konkurencyjnych oraz optymalizacji wynagrodzeń dla kadry zarządzającej;

· jako ekspert wielokrotnie udzielał wypowiedzi wiodącym stacjom telewizyjnym czy prasie.

Twórca sukcesu takich znanych marek jak PIT.pl czy VAT.pl: w latach 2004-2010 kierował m.in. redakcjami tych serwisów, napisał wszystkie opublikowane w nich w tym czasie poradniki podatkowe, zwiększając jako redaktor naczelny oglądalność z 30 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie do 1,2 mln. Stworzył w sumie ok. 20 tysięcy publikacji z zakresu podatków i rachunkowości. Współpracował m.in. z wydawnictwami Wolters Kluwer, Wiedza i Praktyka, Infor, C.H. Beck, Trendy, PIT.pl, Bankier.pl, z prasą lokalną oraz z tv. Napisał pierwszy polski poradnik nt oszustw podatkowych. Na jego publikacje powołała się w oficjalnych dokumentach Komisja Europejska, określając ramy prawne wymiany informacji o podatnikach w UE.

Autor ANTYporadnika: Drobne oszustwa podatkowe oraz ANTYporadnika podatkowego: Prostytucja, a także pierwszego polskiego komentarza do przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ponad 20 tys. publikacji

Łączna ilość publikacji Artura M. Brzezińskiego wynosi ok. 20 tys. Obejmuje to niemal wyłącznie publikacje dot. prawa, podatków, rachunkowości. Do roku 2007 r. Artur M. Brzeziński publikował m.in. dla wydawnictw Infor (w tym Gazeta Prawna), Wiedza i Praktyka, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Wolters Kluwer, Centrum Promocji Standardów Europejskich. Od 2007 r. Artur M. Brzeziński publikował niemal wyłącznie w wydawnictwach należących do niego lub przez niego zarządzanych (np. PIT.pl Spzoo, Bankier.pl S.A.).

W latach dziewięćdziesiątych współpracował z lokalnym tygodnikiem Gazeta Kaliska, nieco później z Echem Kalisza, popularyzując tematykę podatkową.

Jako ekspert podatkowy bywa zapraszamy do programów telewizyjnych, m.in. Dzień Dobry TVN, Panorama TVP2, Polsat News, TVN CNBC.

Do najciekawszych publikacji należą komentarze do ustaw podatkowych przygotowane dla publikacji LEX (Wolters Kluwer), oraz książki: Komentarz do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Drobne oszustwa podatkowe ANTYporadnik, Prostytycja, antyporadnik podatkowy, czy praca zbiorowa Jak wygrać z urzędem skarbowym.

Doświadczenie korporacyjne

Artur M. Brzeziński świadczy usługi księgowe od 1995 r. Do pierwszych klientów należeli pracownicy naukowi Wydziału Stomatologii jednej z akademii medycznych. W latach następnych świadczyliśmy usługi księgowe premium wyłącznie dla wybranych Klientów – Klientów znanych osobiście lub poleconych przez sprawdzone osoby. Obecnie w związku z rozwojem biura usługi nasze dostępne są również dla Ciebie.

W latach 2006-2010 Artur M. Brzeziński zarządzał sprawami finansowo-księgowymi oraz był osobą posiadającą dostęp do informacji poufnych w holdingu notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także w dużej korporacji o zasięgu międzynarodowym. Doświadczenie korporacyjne pozwala na planowanie podatkowe i księgowe dla Klientów w związku z rozwojem ich przedsiębiorstw, bez względu na wielkość przedsięwzięcia.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu finansami, a elementem tych finansów jest Twoja księgowość, to takie profesjonalne usługi oferuje właśnie nasze biuro rachunkowe.

Tajemnica zawodowa

Obecnie każdy może prowadzić biuro rachunkowe, nawet Ty. Nie każdy jednak podmiot objęty jest tajemnicą zawodową taką, jak nasze biuro rachunkowe.

Art. 37 ustawy o doradztwie podatkowym:
1.Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu.
1a.Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
2.Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek, o którym mowa w ust. 1, chyba że został zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami.
3.Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych przez doradcę podatkowego oraz przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1, w zakresie wykonywania przez te osoby czynności doradztwa podatkowego.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - w zakresie określonym tymi przepisami.